A kéziratod érték.

Regény Mese Vers Színdarab Tudományos Szakmai Jegyzet
1 Nem érthető

...Gyötör hát engem a lelkifurdalás, amiért a Kisasszony az ájtatosságot méltatlan soraim olvasása miatt hanyagolja el, mégis úgy hiszem, az Istenfélelem, a Gondviselésbe vetett erős hit, és mindenekfölött a Jóakarat, Kegyed természetének szerves részét képezik még akkor is, ha urambocsá soha többé nem venne hamvas kezébe bibliát, csókra teremtett ajkait nem hagyná el többé ima; és az élet és Isten alkotásai iránt táplált szenvedélyes szerelme még akkor is bizton szavatolná mennybemenetelét, ha ezentúl nem gyakorolná a gyónás szentségét...

Komjáthy Barna
szerző

A Mademoiselle lovagja

Részlet / Kész

Szerelmetes Mademoiselle,

 

 

 

Nem bírok tovább válaszára várni, bár tudom képtelenség azt remélni, hogy kiváló futárom váltott lovakkal is akár, de áthidalja ily rövid idő alatt azt a földi távot, mely becses személye és jómagam közt tátong.

Ajh, be szép is volna, ha szerelmünket egy későbbi korban megismételhetnők, s a tudománynak kétség kívül való haladása folytán ama távoli évszázadban lehetséges volna levelinket sebes gépmadár gondjára bízni, mi képes volna hegyek, erdők, tavak és mezők sokaságán fertályóra alatt keresztülsuhanni; vagy még inkább olyan naptávíróhoz hasonlatos gépcsodával közölni gondolatimat, melynek párja a Kisasszony budoárjában a fényt hanggá alakítva vissza, megengedné, hogy az ájer tömegein át magam suttoghassam szerelmes szavaim a drága fülbe, mely körül tudom, most is frizurájából szabadult zabolátlan tincsek tekergőznek.

Mint tudja Saintgermain grófja - és még számosan mások - fantasztának tartanak ehhöz hasonlatos ideáimért, s hogy az udvar piperkőcei és könnyűvérű dámái hátam megett kacagnak rajtam.

De mit nekem a világ összes udvarának minden piperkőce és dámája, és mit nekem a földhözragadt, képzelet nélkül való szerencsétlenek minden ítélete, ha egy olyan – zsenge korához ké

Elolvasom

Szerző további művei:

További művei

Felnőtt tartalom

Ezt a művet a szerzője felnőtt tartalomnak jelölte meg.
Nyilatkozz az életkorodról!

Törlés

Biztosan folytatod?

Sikeres megerősítés

Sikeres értékelés

Kreditlista

Megnevezés
Kredit
Megnevezés
Kredit
regény
10
melodráma
5
kisregény
5
bábjáték
5
novella
1
rövidfilm (forgatókönyv)
1
esszé
1
kisfilm (forgatókönyv)
5
mese
1
dokumentumfilm (forgatókönyv)
5
vers
1
nagyjátékfilm (forgatókönyv)
10
színdarab (tragédia, komédia)
5
tudományos mű 5.000-100.000 karakter között
5
jelenet
1
tudományos mű 100.000 karakter felett
10
iskolai előadás
1
szakmai mű 5.000 karakterig
1
ifjúsági darab
1
szakmai mű 5.000-100.000 karakter között
5
tragikomédia
5
szakmai mű 100.000 karakter felett
10
musical
5
jegyzet, kritika
1