A kéziratod érték.

Regény Mese Vers Színdarab Tudományos Szakmai Jegyzet
1 Aranytoll

Regényem egy fiktív személy, Gwyddion leánya Gwyneth, a druidából lett rabszolga visszaemlékezése, amely az I. századi Britanniában és Rómában játszódik. Nem kifejezetten történelmi regény, bár figyelemmel kíséri a korabeli életmódot, eseményeket, testközelbe hozza az Istenek és holtak világát. Az első, brit rész bemutatja egy egyszerű születésű, de nem mindennapi adottságokkal rendelkező Kiválasztott felemelkedését, próbatételeit, felnőtté és szent emberré érését. A második, római rész témája ma is aktuális: az emberi méltóság megőrzése, akár a teljes jogfosztottság állapotában. Mindezek hátterében áll egy rendkívül színes és forrongó évszázad, keltákkal, rómaiakkal, zsidókkal és keresztényekkel.

Az 1990-es években találkoztam először a kelta zenével és kultúrával. Azonnal megfogott. Szenvedélyesen kutatni kezdtem. Jártam Walesben, Írországban, Skóciában, élményeket és irodalmat kajtatva. A forrásanyagok közül sokat le is fordítottam, volt, ami meg is jelent. A római részek egy régi, kamaszkori írásom átdolgozásai. Ebből a kétféle vonalból született ez a regény közel 20 év alatt, kisebb-nagyobb megtorpanásokkal.
És, hogy kinek írtam? Elsősorban magamnak. Meg mindenki másnak, aki kíváncsi egy nagyon régi, érdekes kultúrára, és nyitott a szokványostól eltérő gondolkodásra.

Farkas Bíborka
szerző

Az Istenek akarata

Gwyddion leánya Gwyneth, a druida története, ahogyan ő maga lejegyezte

Részlet / Kész

Farkas Bíborka

AZ ISTENEK AKARATA
(Gwyddion leánya Gwyneth, a druida története, ahogyan ő maga lejegyezte)


Elöljáró beszéd az Úr Jézus Krisztus nevében

Atyánk, a kegyes Columkill parancsára, vétkem penitenciájaként írom ezeket a sorokat, én, a leinsteri Aedan testvér, Krisztus zarándoka, Iona szigetén, az Úrnak 564. évében.

Régóta őrzi családom ezt a megkopott bőrtokot, benne a két vaskos papyrustekerccsel. Senki sem tudta elolvasni már hosszú emberöltők óta. Az öregek úgy tartották, hogy ősanyánk, egy druidanő írása ez, védelmező szavak mágiájával átitatva. Amíg megőrizzük a házunkban, a jószerencse velünk marad.
Apám ládájából loptam ki ezt az írást azon az éjszakán, mikor megszöktem otthonról, hogy szabad és bűnös életet éljek. Mindig magamnál tartottam, és senki sem láthatta. Miután az Úr elhívott engemet, és bűnbánatra tértem, magam adtam oda barátom és tanítóm, Odhrán testvér kérésére Columkill atyának. Ő pedig elolvasván, megtiltotta, hogy újra a kezembe vegyem. Azt mondotta, hogy bűnös írás ez, nem való nemrég megkeresztelkedett férfiú kezébe, noha régisége okán méltó arra, hogy megőrizzék és lemásolják. A másolást ő maga végzi majd el. Engem azonban addig böködött a Sátán, hogy éjjelenként belopództam a cellájába, elemeltem a könyvtekercset, s az írószobába húzódván, lassan végigolvastam ősanyám életének történetét. Szavai mérge átjárta az elmémet és a szívemet, nyugtalanná és kételkedővé tett. Mögöttem járt ez a pokoltűzből való, csodálatos asszony, éjszakánként ő is a könyvtekercs fölé hajolt, és forró-hideg ujjaitól borzongtam a scriptorium sötétjében. Az utolsó hajnalon már annyira remegett a kezem tőle, hogy elejtettem a súlyos tekercseket Columkill atya fekhelye mellett, így derül fény vétkes kíváncsiságomra.
Bűnbánatot gyakorolván, azzal kell, hogy gyógyítsam lelkemet,

Elolvasom

Szerző további művei:

További művei

Felnőtt tartalom

Ezt a művet a szerzője felnőtt tartalomnak jelölte meg.
Nyilatkozz az életkorodról!

Törlés

Biztosan folytatod?

Sikeres megerősítés

Sikeres értékelés

Kreditlista

Megnevezés
Kredit
Megnevezés
Kredit
regény
10
melodráma
5
kisregény
5
bábjáték
5
novella
1
rövidfilm (forgatókönyv)
1
esszé
1
kisfilm (forgatókönyv)
5
mese
1
dokumentumfilm (forgatókönyv)
5
vers
1
nagyjátékfilm (forgatókönyv)
10
színdarab (tragédia, komédia)
5
tudományos mű 5.000-100.000 karakter között
5
jelenet
1
tudományos mű 100.000 karakter felett
10
iskolai előadás
1
szakmai mű 5.000 karakterig
1
ifjúsági darab
1
szakmai mű 5.000-100.000 karakter között
5
tragikomédia
5
szakmai mű 100.000 karakter felett
10
musical
5
jegyzet, kritika
1