A kéziratod érték.

Regény Mese Vers Színdarab Tudományos Szakmai Jegyzet

„…bőröm alatt viszlek haza, Róma…” ALKOTÓI PÁLYÁZAT

Római Magyar Akadémia

2017. december 12.

Várjuk olyan alkotók, (maximum 8 fős) alkotói csoportok jelentkezését, akik szabadon választott formátumban,szabadon választott eszközökkel (színház, film, zene, irodalom, képzőművészet) feldolgozzák az RMA-hoz kötődő 1947/48-as eseményeket, illetve továbbgondolják az akkor született műveket. A A zsűri által kiválasztott legjobb 3 pályázat megvalósulását 1000 euróval támogatja a Római Magyar Akadémia.

„…bőröm alatt viszlek haza, Róma…” ALKOTÓI PÁLYÁZAT

A fenti sort Csorba Győző vetette papírra 1947/48 telén, amikor több hónapot töltött Rómában, a
Magyar Akadémián. Ugyanekkor volt lakója a háznak Weöres Sándor, Pilinszky János, Nemes Nagy
Ágnes, Lengyel Balázs, Hantai Simon, Reigl Judit és korabeli magyar művészet és tudomány több
jeles személyisége. A háború szörnyűségeit kipihenni, az európai kultúra egyik központjában
feltöltődni, új inspirációkat szerezni, új kapcsolatokat építeni kiérkező alkotók, tudósok számára
elementáris erővel hatott a város, melyhez új remények, új tervek kapcsolódtak. Itt tartózkodásuk
során barátságok szövődtek, új művek születtek, s olyan élményekkel gazdagodott mindenki, melyek a
következő években is elevenen hatottak. Annál is inkább, mert az 1948 tavaszán hatalmi szóval
hazarendelt ösztöndíjasoknak aztán hosszú évekig nem volt módjukban visszatérni sem Rómába, sem
Itáliába, sem Európába.

Az idén kilencvenedik születésnapját ünneplő Római Magyar Akadémia (RMA) történetének e
különleges epizódjáról kíván megemlékezni akként, hogy alkotói pályázatot hirdet. Várjuk tehát olyan
alkotók, (maximum 8 fős) alkotói csoportok jelentkezését, akik szabadon választott formátumban,szabadon választott eszközökkel (színház, film, zene, irodalom, képzőművészet) feldolgozzák az RMA-hoz kötődő 1947/48-as eseményeket, illetve továbbgondolják az akkor született műveket.

A zsűri által kiválasztott legjobb 3 pályázat alkotói 2018 tavaszán lehetőséget kapnak arra, hogy a
helyszínen egy 10 napos tanulmányúton tájékozódjanak, további inspirációkat gyűjtsenek,
dolgozzanak a projektjeiken, hogy aztán 2018 júniusában azok bemutatásra is kerüljenek Rómában,
majd az év folyamán Budapesten is. A pályázatok megvalósulását mindezen felül az RMA egyenként
1000 euróval támogatja.

A pályázat menete:
A pályaműveket elektronikusan (PDF formátumban) 2018. január 15-ig kérjük eljuttatni a következő
e-mail címre: accademiadung90@gmail.com

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a projekt bemutatását
- szakmai életrajzot
- elfogadó nyilatkozatot arra nézve, hogy a beérkezett pályázatot a Római Magyar Akadémia
közzétegye

A pályázat elbírálásakor külön szempont lesz, hogy az adott munka mennyire tudja megszólítani az
olasz közönséget is, illetve külön üdvözöljük azon pályázatokat melyek olasz résztvevő bevonásával is
számolnak.

A zsűri január 30-ig eredményt hirdet, azaz kiválasztja a legjobbnak ítélt három projektet. Az
eredményhirdetést követően a beérkezett pályaművek, illetve a bírálatok-értékelések elérhetők lesznek
az RMA hivatalon online felületén.

A zsűri tagjai:
Juhász Anna, kulturális menedzser
Török Tamara, dramaturg, irodalomtörténész
Puskás István, az RMA igazgatója

Róma, 2017. november 23.
dr. Puskás István
igazgató
Római Magyar Akadémia

Felnőtt tartalom

Ezt a művet a szerzője felnőtt tartalomnak jelölte meg.
Nyilatkozz az életkorodról!

Törlés

Biztosan folytatod?

Sikeres megerősítés

Sikeres értékelés

Kreditlista

Megnevezés
Kredit
Megnevezés
Kredit
regény
10
melodráma
5
kisregény
5
bábjáték
5
novella
1
rövidfilm (forgatókönyv)
1
esszé
1
kisfilm (forgatókönyv)
5
mese
1
dokumentumfilm (forgatókönyv)
5
vers
1
nagyjátékfilm (forgatókönyv)
10
színdarab (tragédia, komédia)
5
tudományos mű 5.000-100.000 karakter között
5
jelenet
1
tudományos mű 100.000 karakter felett
10
iskolai előadás
1
szakmai mű 5.000 karakterig
1
ifjúsági darab
1
szakmai mű 5.000-100.000 karakter között
5
tragikomédia
5
szakmai mű 100.000 karakter felett
10
musical
5
jegyzet, kritika
1