A kéziratod érték.

Regény Mese Vers Színdarab Tudományos Szakmai Jegyzet
1 Elgondolkodtató

Szabadnak születtünk. A szabadság maga az élet. Talán a madarak értik ezt legjobban. Kivéve persze a kalitkába zártakat. Bár még a kalitka ajtaja is kinyílhat egyszer.
De mi van, ha a kalitkád egy összeégett, csúf test, melyet csupán kopott csuhád véd a szörnyülködő tekintetek tüzétől? Kinyithatod-e a bezárt ajtókat? Megtalálhatod-e benne önmagadat, vagy elhiszed, hogy annyi vagy, amennyit egy víztükörben látsz?
Középkori történet egy szerzetesről, aki komoly testi és lelki hátrányokkal indul sorsának. A hitről szól. Arról a hitről, ami egy élet megvalósításához szükséges… mindegy honnan kapjuk azt.

Nagyon sokáig írtam az elbeszélést, 2015-re kapta a mostani formáját. A történet régóta megvolt bennem mélyen, egészben. Akkor írtam meg, amikor nem sok szépet és jót éreztem magamban. Segített, hogy meglássam, az enyémnél nehezebb helyzetekből is megvalósítható egy teljes élet. Remélem más is talál benne fogódzót.

Bencsik Márta
szerző

Lélekmadár

Részlet / Kész

Kellemes, tavaszi idő simogatta a fák, bokrok éledő rügyeit, a dombok zsenge füvét. A folyó menti, még csupasz ágakon madarak énekelték örömdalukat a napsütésnek. A fiú az egyik bokor mellett ült és egy madárkát figyelt csendben, moccanatlanul. Nyugodt arcán öröm látszott. Hirtelen egy háló csapott le az énekesre, s az állat már egy fakalitkában verdesett. Kétségbeesett pillantásokat vetett kifelé, a rácsokon túlra. A ketrec az egyik suhancé volt a közeli kis halászfaluból, aki jó pénzért szokta eladni az ilyen csemegéket az uraknak. Most is elégedettség látszott arcán, amint a kis ajtót bekötötte az áldozat mögött.
A fiú még mindig a bokor tövében ült. Keze öntudatlanul is a nyakában lógó, feketés színű fakereszttel játszott, szeme zavartan repdesett hol a madárra, hol a suhancra.
MIÉRT BÁNTJA A MADARAT? – szólalt meg egy Hang a fiúban. Jól ismerte már.
MIÉRT KELL BÁNTANI… ISTEN BÁRMELY TEREMTMÉNYÉT? – szólt a Hang újra.
A fiú fejét leszegve ült továbbra is helyén és hintáztatni kezdte magát. A halk neszre a suhanc is feltekintett munkájából és észrevette a fiút. Arcán ocsmány grimasz terült szét.
- Ja, csak te vagy az, kölyök? Mit keresel itt és amúgy meg minek bámulsz? – kérdezte fölényesen. A másik nem felelt, csak nézett maga elé. Ült mereven, hintáztatva magát.
- Na, mi van, bolond? Nem tudsz beszélni, csak bámulni? Bámuld inkább magadat, van mit! – vetette oda a válla felett, miközben sietősen a faluba indult. Vállán a madár egyre csak ütötte, verte magát a kalitka falához szabadsága reményében.
A fiú nem mozdult. Sodorta ujjaival a keresztet és hintázott. Néha felpillantott a falu irányába, amerre a suhanc alakja lassan eltűnt.
MIÉRT JÓ BEZÁRNI BÁRMIT IS?… SZABADNAK SZÜLETTÜNK… MINT AZ ÉG MADARAI VALAMENNYIEN… – mondta a Hang odabenn.
ÉN SOSEM ZÁROK BE SEMMIT… ŐK ZÁRNAK BE… ÉS ZÁRNAK KI MINDE

Elolvasom

Szerző további művei:

További művei

Felnőtt tartalom

Ezt a művet a szerzője felnőtt tartalomnak jelölte meg.
Nyilatkozz az életkorodról!

Törlés

Biztosan folytatod?

Sikeres megerősítés

Sikeres értékelés

Kreditlista

Megnevezés
Kredit
Megnevezés
Kredit
regény
10
melodráma
5
kisregény
5
bábjáték
5
novella
1
rövidfilm (forgatókönyv)
1
esszé
1
kisfilm (forgatókönyv)
5
mese
1
dokumentumfilm (forgatókönyv)
5
vers
1
nagyjátékfilm (forgatókönyv)
10
színdarab (tragédia, komédia)
5
tudományos mű 5.000-100.000 karakter között
5
jelenet
1
tudományos mű 100.000 karakter felett
10
iskolai előadás
1
szakmai mű 5.000 karakterig
1
ifjúsági darab
1
szakmai mű 5.000-100.000 karakter között
5
tragikomédia
5
szakmai mű 100.000 karakter felett
10
musical
5
jegyzet, kritika
1